Binoculars - Varvara & Mar

Binoculars to Binoculars from

Vier rode panoramakijkers wekken ieders nieuwsgierigheid op.  Wat is er te zien?

Het antwoord verrast: terwijl u door een van de verrekijkers kijkt worden uw ogen geprojecteerd op grote schermen aan de overkant van het water. U bent dus niet de observator, u wordt geobserveerd! Het kunstwerk kaart de controversiële aard aan van de digitale revolutie en Big Brother die ons voortdurend in de gaten houdt.

Informatie & locatie

Uitvoerder
Varvara & Mar
Estland, Tallinn
Locatie
Muinkkaai
Foto's